• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

İstanbul Denver Gelişim Test ve Eğitim Merkezi
Randevu : 0533 373 81 23

0-6 Ay Arası
Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taranması
12-18 Ay Arası
Riskli Bebekler ve Gelişimsel Gerilik Olduğundan kuşkulanılan işlevlerde
02-03 Yaş Arası
Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri
05-06 Yaş Arası
Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
Öğrenci ve Okul Sorunları Randevu

Öğrenci ve Okul Sorunları Randevu:0533-373 8123

ÇOCUKTA DAVRANIŞ SORUNLARI

ÇOCUKTA DAVRANIŞ SORUNLARI

Çocukluk gelişim safhalarında yaşanan problemler çocukta davranım bozukluğuna neden

olabilmektedir. Peki nedir bu gelişim safhaları:

Erken çocukluk-güven duygusu

Erken çocukluk-bağımsızlık duygusu

Okul öncesi-girişkenlik duygusu

Okul çağı-Çalışma duygusu

Ergen-kimlik duygusu

SIK GÖRÜLEN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI:

Alt ıslatma,kekemelik,parmak emme,uyku ve yemek bozuklukları,çalma,yalan

 söyleme,bağımlılık,korkular,

saldırganlık,sürekli kuralları çiğneme,okuldan kaçma.

     Davranış bozuklukluğu çocuğun ruhsal sorunlarının davranışa aktarması sonucu ortaya

çıkar. Davranış bozukluğu olması için o davranış yaşına uyuyor mu,yoğunluğu nedir,sürekli

mi,cinsel rol beklentisine uyuyor mu bakılır.

Davranış bozukluğu oldukça sık görülmektedir. Ergenler arasında görülme sıklığının %15e

kadar yükseldiğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır.Çocuklarda yıkıcı davranım

bozukluğu ilk belirtiler 5-6 yaşlarında olur ve genelde 10 yaş civarında belirgin hal alır.

Dikkat eksikliği,hiperaktivite bozukluğu,öğrenme bozukluğu,zeka geriliği,madde bağımlılığı

ve duygusal pronlem yaşayan çocuklar risk altındadır.

Koruyucu faktörler ise, üstün zekalı olma,sosyal becerisinin yüksek olması,davranım

bozukluğu olmayan arkadaş çevresinin olmaı,yüksek benlik saygısı,ailenin desteği.

Davranış Sorunları olan Çocukları Tedavi Edelim

Yıkıcı davranım bozukluğu olan çocuklar büyük oranda tedavi edilebilirler. Çocukta agresif

davranışlar dikkate alınmalıdır; her çocuk yaptığı davranışta mesaj veriyordur. Aile-okul-

psikolog üçlemesi çocuğun yıkıcı davranım bozukluğunu azaltmaktadır.

Psikolog Danışma
Aidat Borcu Sorgulama

0-6 Yaş mucizesi nedir? Ne demektir? Neleri yapmak mümkündür?

0-6 Yaş mucizesi nedir? Ne demektir? Neleri yapmak mümkündür?

Kabaca bir bakışla anlamaya çalışalım bu dönemi. İlk öğretmen annedir hayata çocuğunu hazırlayan.Hazır ve,önceden bilgilenmiş bir anne çocukla ilk temasının bir eğitimin ilk adımları olduğunun bilincinde olmalıdır.Aile en önemli eğitim kurumudur başlangıçta ve sonrasında çocukların hayatlarında.Tertemiz bir sayfa gibidir yeni doğmuş bir bebek, artık bu sayfa ebeveynin bilgi ve becerisine bağlı olarak şekillenmeye başlayacaktır.

Bebek öğrenim yolu taklit ve yansıtmadır kabaca.Bu ilkelerden yola çıkarak ebeveyn nasıl bir çocuk istiyorsa öyle davranmak zorundadır.Güleç yüzlü bebeklerin ebeveynlerinin de gülmeyi bilen insanlar olması rastlantı değildir.Bebek taklitçidir başlangıçta yani öğrenme şekli böyledir.Ne görürse onu taklit ederek ve beş duyu organını kullanarak öğrenerek yoluna devam eder.Genelde özgürlükçü bir yaklaşım bu dönem için iyi olsa da bu özgürlüklerin bir sınırının da olduğunu öğrenmeli.


2-6 yaş arası ikinci bir motor öğrenme dönemidir.Bu dönem çocuklarımızın akademik zekalarının büyük oranda gelişimini tamamladığı ve kapasitelerin belirlendiği bir kendiliğinden öğrenme dönemidir.İleri yaşlarda ki akademik başarıları etkileyecek belirgin bir eğitim dönemidir. Tüm öğrenme kapılarının açık olduğu bir mucizevi dört yıldır.Çocuk beyninin büyük bir kısmının bu dönemin sonunda gelişimini tamamlamış olduğu kabul ediliyor.Bu bilinçle hazırlanmış akademik eğitim modelleriyle yetiştirilen çocukların başarı ve mutluluk katsayıları herhangi bir eğitimden geçmemiş çocuğa göre daha yüksek çıkmaktadır.Örn. dört yaşındaki bir çocuk sadece izleyerek ve dinleyerek ana dili dışında birkaç dil daha öğrenebiliyor.Bunu sadece öğrenme hızındaki yüksekliğin anlaşılması için örnekliyorum.
Öğrenmek için en ideal temel eğitim zamanıdır bu dönem.Her verdiğinizin geri döneceğinden emin olunan bir dönemdir.Tabi ki yukarıda saydığımız ilkeler doğrultusunda humanist yaklaşım eşliğinde olmasını vurgulamakta fayda var. Ve bilinen en risksiz eğitim modelleriyle kalıcı ve yaratıcı eğitim hedeflenmeli.Risksiz yolları seçmek zorundayız .Çünkü çocuk hala psikolojik gelişimini tamamlamamıştır. Yapacağımız hatalar çocuğun öğrenme yolunu tıkayabilir ve vazgeçirebilir.Gelişimini negatif etkileyebilir.Uygun yaklaşımlar her zaman öğretilen şey kadar önemlidir.

Bir bilimler topluluğudur eğitim ve öğretim. Bir sayfada anlatma cüreti asla taşınamayacak kadar geniş bir yelpazedir . Sadece ilk temelleri baz aldık bu yazıda.

Bu mucizeler kapısını kimler? Nasıl? Neden? Açmalılar
Ebeveyn olarak hem kendimiz hem de seçtiğimiz yuvalar ve eğitim kurumları için üzerinde önemle durmamız gereken iki ana unsur vardır bu dönemde ve sonrasında eğitimin tamamında
1- Bilgi odaklı olmak; Çünkü bilgi odaklı bir bakış dışındaki tüm bakışlar bizi objektiflikten uzaklaştıracağından mümkün olduğunca bilimsel bir platformun dışına çıkmamaya özen göstermek gerekiyor.
2- Etik değerlere bağlı kalmak; Ortak bir alt payda oluşturmak zorundayız eğitimin yönü ve yöntemi için bu da sanırım etik değerlere çok dikkat etmemiz gereğini vurgular. 
Sanıyorum bu başlıkları biraz açmak ve yorumu size bırakmak gerekiyor…. “çocuklar sizin gerisini siz bilirsiniz” dememi bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Çocuklar hepimizin geleceği ve geleceğimizi şansa bırakmak, yapılabilecek bir şeyler varken, neden? Bilgi orda asırlarca rafta kendi kendine bekleyebilir,o size gelmeyecektir buna inanın,biz ona gitmek zorundayız. Her şey nasıl sorusuna cevap aramakla başlar. Bu soruyu çocuklarımızdan esirgemeyelim.


1- Neden bilgi odaklı olmalıyız? Bilgilerimiz neden bilimsel olmalıdır.?


Bir ebeveyn çocuk sahibi olunca etraftan,büyüklerden,arkadaşlardan hatta konu komşudan bile durmayan bir bilgi akışı başlar.Bu bilgi akışı esnasında bilgiler her söyleyene göre gerçeği yansıtıyordur. Peki biz bu bilgilerden nasıl yararlanıyoruz .? Genelde yeteri kadar çocuk hakkında bilgisi olmayan ebeveyn bir sorun yaşadığı zaman ilk aklına gelen bilgiyi sorunu çözmek için kullanıyor, hem de hiç sorgulamadan.Buna deneme- yanılma metodu diyoruz Herhalde hızla büyüyen , büyürken de hızla öğrenerek sosyalleşmeye başlayan çocuklarda bu yanlış bir uygulama. En iyi ihtimalle öğrendiği yanlış şeyi silip yeniden öğrenmek için tekrar zaman ve emek gerektirir.Örn. iki buçuk yaşında komşunun çocuğu emziği bıraktıysa bizimkide bırakmalıdır hem de aynı yöntemle.Bu hikaye de bazen emziği sokaktaki köpeğin alıp gittiği bile söylenebiliyor.Bur da her şey ailenin istediği gibi sonuçlanmış gibi görünse de kimse çocukla – köpek arasındaki ilişkinin eskisi gibi olduğunu söyleyemez.Çocuğun psiko-seksüel yapısının yani oral dönemin oluşumunu sürdürdüğü bu dönemde fiziksel besleyiciliği olmayan bu nesnenin bir köpek tarafından alınmış olması çocuk-köpek ilişkisini negatif etkilediği gibi çocuğun iyi insan yada eğitilmiş insan veya mutlu insan olmasını sağlamıyor,sadece erken ve zorla ayrılmanın tatminsizliği çocuğumuzla birlikte büyüyor.İşte bu yüzden her zaman bize önerenin bilimsel kimliğini ve tabi ki tecrübesini sorgulamalıyız.Bilimsellik bir tür süzgeç gibidir,sizi doğruluğu olmayan bilgiden ve onun getireceği negatif deneyimden koruyacaktır.İşte okulöncesi kurumları çocuğumuz için seçerken dikkat edeceğimiz kriterlerden ilki.BİLİMSELLİK. BİLİMSEL BİLGİ 


2- Neden etik değerlere bağlı kalmalıyız? Bilginin yorumlanması ve onun okulöncesi programlara dönüştürülüp uygulanması ise tamamen etik değerleri olan meslek gruplarınca, insanın temel biyolojik yapısına uyarlanmış ama aynı yapının sosyal ve psikolojik taraflarının olduğunu dikkate fazlasıyla alıp yorumlayabilecek yetişmiş insan faktörü ile olabilir. Buda toplamda en önemli faktör okulöncesi eğitimde. Ne yapacağını,nasıl yapacağını ve sonrasını kurgulayabilen eğitimciler. Aynı paralellikle ailenin eğitimini içine alınıp danışmanlık veren ve ailenin kesintisiz eğitimdeki büyük payının aileye idrak ettirilebilmesinin kalıcı eğitimdeki payının önemini kavrayan bir eğitim modeli.Bu kriterlerde sanırım okulöncesi kurum eğitimcilerinin ve yöneticilerinin konusunda yeterlilikleri ve etik değerleri olmasını zorunlu kılar. Bu kriter insan hayatının temel yapı taşlarının konduğu bu dönemde etik olmayı zorunlu kılar.Etik olmak sadece bilimsel verilerle hareket etmektir. Etnik ve kişisellikten uzak kalınmak, çocuk vicdanının oluşumunda son derece önemli bir yapı taşıdır. Çocuk vicdanı ne kadar özgür bırakılıp değerli atfedildiyse kişinin kendisine ve dünyaya bakışı o oranda daha objektifleşiyor ve değer kazanıyor. Kendiliğinden diye bir şey yok çocuk eğitiminde.İşte bu doğrultuda ikinci kriter ETİK EĞİTİM ve ETİK EĞİTİMCİLER dikkat edeceğimiz konuların başında geliyor 


Amaç biraz olsun daha iyi bir eğitimin temellerinin bilimsel ve etik olmasına dikkat çekmek bu yazıda. Gelecekte varolacak toplum yapılarını tahmin edebilmek için şimdiden eğitimde değer alt paydaları eşitlenmek zorundadır.Bizi kaostan koruyacak tek şey kendimizi tanımlayabilme yetimiz olacaktır.Çocukları olan ailelere birazda bu pencereden bakmaları dileğimle… 

Hemen 0-6 Yaş Mucizesi Nedir ? Ne Demektir ? Neleri Yapmak Mümkündür ? konularında Uzmana sorunuzu danışabilirsiniz 
0533 373 81 23

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret213010
Köşe Yazıları Köşe Yazarları
Aile ve Çift Danışmanı Psikolog Atakan Şahin 05057675885
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir -

Bireysel Aile Psikolog Fulya Beyribey +90 546 9324624
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ

Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650
İkigai

evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir?

İSTANBUL YAŞAM KOÇU YÜKSEL KÖKSAL05354336620
Teknoloji Bağımlılığı Nedir? Zararları Nasıl Önlenir?

Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi -

Klinik Psikolog Gülten DEMİRDÖVEN
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Öğrenci Koçu Aile Evlilik Çift Danışmanı Dr. Ekrem Çulfa 0533 373 8123
👨🏻‍🏫👩‍🏫Yabancı sınıf arkadaşlarımla nasıl daha cesur iletişim kurabilirim? Sesimi nasıl duyurab

Psikolog Barış Yılmaz
- ANLAŞILMAK İSTEYEN KADIN NE YAPMALI –

Psikolog Buse Yeğin
YEME BOZUKLUĞU NEDİR?

psikolog pedagog aile ve çift terapisi
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar

sevdadiyarı şiirterapisi
Çocuk olmak ne güzeldi ….

sinem sayışman05333738123
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ

Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885
İntihar

Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885
Kendi Olmanın Orijinal Otantikliği: Özbenlik, Özgüven ve Özfarkındalık

uzman klinik psikolog sabiha ışık 05333738123
Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Yaşam Koçu Aile Koçu istanbul Ayşim Çulfa
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar?

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG GÜLTEN DEMİRDÖVEN

35 Yıllık Tecrübeden Faydalanın Randevu Telefonlarımız: 0216-3476003 ve 0533-3738123

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
ÇOCUK VE ERGENLERDE BAĞIMLILIK VE KURTULMA

ÇOCUK VE ERGENLERDE BAĞIMLILIK VE KURTULMA

Bağımlılık deyince sigara,internet,alkol ve madde bağımlılığı aklıma geliyor. Gelişen

teknoloji ile hayatımıza bir çok yönden kolaylaştırma gelirken diğer yandan yeni riskler

 zararlarıda gelmiştir. Teknoloji çağında internet,sosyal medya araçları,bilgisayar,cep telefonu

 gibi yeni gelişmeler vazgeçilmez hale gelmiştir. Her yaşya görülen bu bağımlılık özellikle

12-18 yaş grubu açısından büyük önem taşır. Bu dönemde bireylerin ailelerinden uzaklaşıp

daha çok arkadaş gibi çevreye yönelmesi bağımlılığı tetiklemektedir. İletişimi artırmak,bilgi

paylaşımını kolaylaştırmak gibi yararları olmasının yanında işyeri ve okul performansının

düşmesi,uyku bozukluğu,internetin olmadığı hayatın getirdiği sıkıcı hayat düşüncesiyle

oluşan insanlarda fiziksel anlamda uzaklaşma görülmektedir. Özellikle okul çağında sık 

görüldüğü için öğrencilerin oldukça ruhsal ve bedensel gelişimlerini, sosyal ilişkilerini kötü

yönde etkileyerek akademik başarılarını da düşüne  aşırı internet/bilgisayar kullanımı bireyin

hem akademik hem de kişisel gelişimini negatif yönde etkilemektedir.

Ülkemizde bireyler eğlenmek,duygusal gereksinimlerini gidermek,sorunlarından

uzaklaşmak,heyecan aramak,gruba dahil olmak için madde/sigara kullanmayı denerler.

Bağımlılıkta Bazı Belirtiler:

 • İstenen keyfin alınabilmesi için internet kullanım süresinin artması
 • Bunaltı
 • İnternette neler olduğu hakkında takıntılı düşünceler
 • İnternet kullanımını bırakmak isteme fakat boşa giden çabaların eşlik etmesi
 • İnternet kullanımı ile boş zamanları değerlendirememe
 • İnternet kullanımı ile randevulara geç kalma

Bağımlılığa Neden Olan Bazı Etmenler:

 • Alkolizm,sigara bağımlılığı aileden model alınarak başlamaktadır 
 • Aile içi sorunlar-çatışmalar bireyi bağımlılığa sürüklemektedir. 
 • Ailenin çocuğa karşı aşırı katı tutumu,evlilik çatışmaları,boşanmış aileler
 • Göç etmek pek çok sorunu beraberinde getirdiği gibi bağımlılığa da neden olmaktadır. 

ÇOCUKLARIMIZI BAĞIMLILIKTAN KORUMALIYIZ AMA NASIL?

Tedaviyi özellikle çocuğun istemesi, tedavi süresince anne ve babanın da katılması gerekiyor.

 Tedavi kişinin maddeyi bırakmasını,sosyal hayata geri dönmesini,kendini keşfetmesini

sağlar. Kişinin psikoloğu ile işbirliği yapması da tedaviyi hızlandırmakta ve başarı oranını

arttırmaktadır. Çocuğun hayatını organize etmek gerekir.Kişinin sorumluluğu üstlenmesini

sağlamak,seçenekleri daraltmak bağımlı kişinin tedaviye gitmesini sağlar.

Bağımlılıkta Yapılması Önerilenler:

 • İnternet kullanımını zıt saatlere kaydırmak
 • Dış durdurucular kullanmak
 • Hedefler belirlemek
 • Boş zaman etkinliği koyma
 • Aile terapisi
 • Çocuğun olumsuz duygularını dışa vurmasına teşvik etmek
 • Ailelerin daha çok çocukla zaman geçirmesi
 • Bilgi için arayınız: 0544-724 3650

 

 

Çocuk Ergen ve Okul Sorunları Randevu:0533-373 8123

Çocuk Ergen Öğrenci ve Okul Sorunları Randevu:0533-373 8123

Hava Durumu
Saat